Ung SciShop

”Det vetenskapliga förhållningssättet börjar med en förundran inför det gåtfulla och fortsätter med förmågan att ställa frågor till det.”

Patrik Svensson, ur Den lodande människan


Det finns många sätt att förhålla sig till omvärlden och framtiden. Ung SciShop sätter barn och ungas frågor kring hållbar utveckling i fokus. Syftet är att bidra till Unesco’s vision att stärka barn och ungas roll i en demokratisk samhällsutveckling

Under 2021 - 2024 skapar Ung SciShop ett utbyte mellan grundskoleelever i biosfärkandidatur Storkriket och forskare och studenter vid Lunds universitet. Målet är att forma en modell som väcker nyfikenhet inför sambanden i naturen och ökar kunskapen om forskning som förmågan att ställa frågor för att påverka framtiden.


Färsingaskolan i Sjöbo Årskurs 7

Under tredje verksamhetsåret arbetar Ung SciShop tillsammans med elever i årskurs 7 på temat "störningar i vattenflöden". Detta åskådliggjorde elever i Land Art under en utedag vid Vombsjön. Läs mer här

Vattenkurs vid Lunds universitet på exkursion i Storkriket

Universitetsstudenter från masterprogrammet LUMES vid Lund universitet får en kort introduktion till biosfärområdet Storkriket
och Ung SciShop under en strålande vacker sensommardag i början av september 2023.
 

Allmänna arvsfonden har gett stöd till samhällsutvecklande projekt sedan 1970, Ung SciShop är ett av dem!