Ung SciShop

Nyckeln till transformativt lärande är att involvera hela människan, en triad bestående av intellekt, känslor och agerande, eller enklare uttryckt; huvud, hjärta och hand.

Projektet Ung SciShop utvecklades av föreningen ARNA (Art and Nature) samarbete med LUCSUS (Lunds universitetscentrum för hållbarhetsstudier) och biosfärkandidatur Storkriket under 2021 - 2024. Målet var att forma en modell som väcker barn och ungas nyfikenhet inför sambanden i naturen och ökar kunskapen om forskning som förmågan att ställa frågor för att påverka framtiden med syftet att stärka barns och ungas roll i en demokratisk samhällsutveckling.

Tillsammans med barn och unga på grundskolenivå har Ung SciShop utvecklat en modell som använder Land Art för att knyta ihop triaden av huvud-hjärta-hand till en helhet och som ligger helt i linje med rekommendationerna i EU:s ramverk för hållbarhetskompetens, GreenComp. Läs mer om detta i Ung SciShop-broschyren. 

2025 kan Unesco utnämna Storkriket till biosfärområde. Vår vision är att utnämningen blir startskottet till en ungdomsinriktad plattform i biosfärområdet som arbetar för hållbarhetskompetens genom Ung SciShop-modellen och som fortsätter utvecklas innovativt i samarbete med Lunds universitet.

Aktuellt 2024

Ung SciShop i konferensen POLLEN 2024

10 – 12 juni hölls en konferens samtidigt på universitet i Lund, Dodoma i Tanzania och Lima i Peru. Syftet för POLLEN är att skapa dialog och möten mellan olika politiska ekologier runt om i världen och mellan akademin och samhället i stort.

En av inriktningarna för konferensprogrammet vid Lunds universitet var ”Participatory Visual Methods”. I sjutton presentationer gav forskare exempel på hur konstbaserade forskningsmetoder hjälper till att analysera pågående förändringsprocesser, lyfta fram marginaliserade perspektiv och visualiser mer rättvisa och hållbara framtider. Sara Brogaard från LUCSUS vid Lunds universitet höll en presentation om Ung SciShop-projektet.

Workshop för ERiCi

Ung SciShop-modellen presenterades i en workshop för samverkansinitiativet ERiCi vid Lunds universitet den 17 maj 2024.

Inom samverkansinitiativet EriCi vid Lunds universitet söker forskare från flera fakulteter tillsammans med andra samhällsaktörer efter svar på hur det går att förebygga arbetsrelaterad och existentiell stress inom människonära yrken till exempel inom vård, omsorg, skola och högre utbildning samt i samhället i stort.

https://www.lu.se/forskning/tematiska-samverkansinitiativ/existentiell-resiliens

https://existentialresilience.blogg.lu.se/

Land Art för transformativt lärande i Storkriket

Ett sammandrag från Ung SciShop's presentation under Hållbarhetsveckan i Lund 2024 då biosfärkandidatur Storkriket arrangerade ett seminarium om hur kultur kan användas för att skapa ett hållbart samhälle. 
Deltar i filmen gör: Sara Brogaard från LUCSUS vid Lunds universitet, Jasmine Cederqvist från Ung SciShop-projektet och Anna-Karin Poussart från biosfärkandidatur Storkriket.


"Share your care for nature" på Sydsvenska dagbladets förstasida den 10 april 2024.

Share your care for nature - konstworkshop

Under Hållbarhetsveckan i Lund arrangerade Ung SciShop en konstworkshop på Stortorget i Lund den 9 april. 

Det blev en toppendag med nyfikna vuxna och många engagerade barn. Sydsvenska dagbladet skrev en artikel om "Share your care for nature" som publicerades dagen därpå med foto på förstasidan. 

Dessutom deltog Ung SciShop samma dag med en presentation i Storkrikets seminarium "Tinder för kultursamverkan - hur kultur och platsutveckling kan användas för att skapa ett hållbart samhälle".

Allmänna arvsfonden har gett stöd till samhällsutvecklande projekt sedan 1970, Ung SciShop är ett av dem!