Ung SciShop i Vombsjösänkan

ARNA-projektet Ung SciShop sätter barn och ungas frågor kring hållbar utveckling i fokus och skapar ett utbyte mellan grundskoleelever i Vombsjösänkan och forskare vid Lunds universitet.

Projektet arbetar under 2021-2024 när Vombsjösänkan kandiderar att bli ett Unesco biosfärområde och målet är att metodutveckla en ny slags medborgarplattform för unga i ett biosfärområde.

Syftet med Ung SciShop är att bidra till Unesco’s vision att stärka barn och ungas roll i en demokratisk samhällsutveckling samt att bidra till ökad kunskap om vad forskning innebär och om en hållbar utveckling. 

Se Ung SciShop presenteras i en kortfilm.

Följ projektets utveckling på denna hemsida och på ARNAs youtubekanal

Läs artikel om Ung SciShop
https://www.lucsus.lu.se/article/new-collaboration-school-children-focuses-childrens-ideas-and-questions-sustainable-development


 

Tack till Arvsfonden för finansiellt stöd!