Ung SciShop


”Det vetenskapliga förhållningssättet börjar med en förundran inför det gåtfulla och fortsätter med förmågan att ställa frågor till det.”

Patrik Svensson, ur Den lodande människan


Det finns många sätt att förhålla sig till omvärlden och framtiden. Ung SciShop sätter barn och ungas frågor kring hållbar utveckling i fokus. Syftet är att bidra till Unesco’s vision att stärka barn och ungas roll i en demokratisk samhällsutveckling. Under 2021 - 2024 skapar Ung SicShop ett utbyte mellan grundskoleelever i biosfärkandidatur Storkriket och forskare och studenter vid Lunds universitet. Målet är att forma en modell som väcker nyfikenhet inför sambanden i naturen och ökar kunskapen om forskning som förmågan att ställa frågor för att påverka framtiden.


Vattenkurs vid Lunds universitet på exkursion i Storkriket

Universitetsstudenter från masterprogrammet LUMES vid Lund universitet får en kort introduktion till biosfärområdet Storkriket och Ung SciShop under en strålande vacker sensommardag i början av september 2023.

Nyheter 

Land Art Live
Publik aktivitet onsdagen 13 september kl 13:00 - 15:00

Välkommen att ta del av tonåringars workshop vid Vombsjöns strand där de gestaltar vattenfrågor genom Land Art. Aktiviteten är ett samarbete mellan Åk 7 vid Färsingaskolan i Sjöbo och projektet Ung SciShop.
Plats: Badstranden Vombsjön, Södra Övedsvägen 71, 27594 Sjöbo

Länk till google map 

Allmänna arvsfonden har gett stöd till samhällsutvecklande projekt sedan 1970, Ung SciShop är ett av dem!