Ung SciShop i Vombsjösänkan

ARNA-projektet Ung SciShop sätter barn och ungas frågor kring hållbar utveckling i fokus och skapar ett utbyte mellan grundskoleelever i Vombsjösänkan och forskare vid Lunds universitet.

Projektet arbetar under 2021-2024 när Vombsjösänkan kandiderar att bli ett Unesco biosfärområde och målet är att metodutveckla en ny slags medborgarplattform för unga i ett biosfärområde.

Syftet med Ung SciShop är att bidra till Unesco’s vision att stärka barn och ungas roll i en demokratisk samhällsutveckling samt att bidra till ökad kunskap om vad forskning innebär och om en hållbar utveckling. 

Se Ung SciShop presenteras i en kortfilm. 

Följ projektets utveckling på denna hemsida och på ARNAs youtubekanal

 

Ung SciShop startar hösten 2021 tillsammans med två mellanstadieklasser i Vombsjösänkan och forskare och studenter som jobbar med hållbarhetsfrågor vid Lunds universitet.

Storkskolan Åk 4

I Sjöbo kommun var elever i Blentarp nyfikna på kretsloppen i naturen och funderade på hur de kunde fördjupa sitt arbete genom att formulera frågor.

Svaleboskolan Åk 6

I Lunds kommun utforskade elever i Veberöd samband i naturen för att utveckla frågor till Lunds universitet.


LUCSUS är ett centrum inom Lunds universitet för forskning och utbildning om hållbar utveckling.

LUMES är Masterprogrammet i miljö- och hållbarhetsvetenskap vid LUCSUS

Se Jasmine Cederqvist berätta mer om hur kreativt arbete utomhus används i Ung SciShop som ett verktyg för att utforska naturen och för att väcka frågor om hur saker hänger ihop.

 

Tack till Arvsfonden för finansiellt stöd!