Ung SciShop i Vombsjösänkan

ARNA-projektet Ung SciShop sätter barn och ungas frågor kring hållbar utveckling i fokus och skapar ett utbyte mellan grundskoleelever i Vombsjösänkan och forskare vid Lunds universitet.

Projektet arbetar under 2021-2024 när Vombsjösänkan kandiderar att bli ett Unesco biosfärområde och målet är att metodutveckla en ny slags medborgarplattform för unga i ett biosfärområde.

Syftet med Ung SciShop är att bidra till Unesco’s vision att stärka barn och ungas roll i en demokratisk samhällsutveckling samt att bidra till ökad kunskap om vad forskning innebär och om en hållbar utveckling. 

Se Ung SciShop presenteras i en kortfilm. 

Följ projektets utveckling på denna hemsida och på ARNAs youtubekanal

 

Ung SciShop startar hösten 2021 tillsammans med två mellanstadieklasser i Vombsjösänkan och forskare och studenter som jobbar med hållbarhetsfrågor vid Lunds universitet.

Storkskolan Åk 4

I Sjöbo kommun var elever i Blentarp nyfikna på kretsloppen i naturen och funderade på hur de kunde fördjupa sitt arbete genom att formulera frågor.

Svaleboskolan Åk 6

I Lunds kommun utforskade elever i Veberöd samband i naturen för att utveckla frågor till Lunds universitet.

Lunds universitet

LUCSUS är ett centrum inom Lunds universitet för forskning och utbildning om hållbar utveckling.

Se Jasmine Cederqvist berätta mer om hur kreativt arbete utomhus används i Ung SciShop som ett verktyg för att utforska naturen och för att väcka frågor om hur saker hänger ihop.

 

Tack till Arvsfonden för finansiellt stöd!