Aktuellt

Torsdagen 15 september kl 15.00-18.00

Inne och ute vid Skönadals kvarn, Lidvägen 14, 24164 Harlösa.

https://goo.gl/maps/tyzgWVG4v1jFnC5bA


Många bäckar små blir en hel Kävlingeå

Blir det torka eller översvämning? Bäcken genom Harlösa visar snabbt vad som är på gång i Vombsjösänkan. Alla de små vattendragen som rinner ut i Kävlingeån är viktiga som både livgivare och som kvävefällor. Under Biosfärfestivalen bjuder Ung SciShop in till en aktivitet för alla åldrar vid Skönadalsbäcken i Harlösa som lyfter fram vattendragen i vår närhet.


Detta händer

  • Se Skönadalsbäcken med barnens ögon - fotoutställning av Åk 1-3 i Harlösa skola.

  • Spela familjespelet ”Finns i Vombsjön” som är utvecklat av Masterstudenter i LUMES-programmet vid Lunds universitet.

  • Gå själv på fotosafari längs bäcken – konstnären och biologen Jasmine Cederqvist ger tips.

  • Göran Johansson visar kvarnens tomt som blev en älskad trädgård.

  • Se filmen som berättar historien om Skönadals kvarn.

  • Hur arbetar Eslövs kommun med vattenfrågor för en hållbar framtid? Samtala med kommunekolog Annika Söderman


På gång inom ARNA-projektet Ung SciShop

Under hösten kommer Ung SciShop arbeta tillsammans med lågstadiebarn i Harlösa och Vollsjö skolor om vattenfrågor. Båda byarna har ett vattendrag som rinner genom byn. Det är en fantastisk utgångspunkt för att prata om vattnets betydelse för allt levande, vad som händer när det blir torka och hur viktigt det är att vara rädd vattnet för en hållbar framtid.
 

Läs om Ung SciShop på LUCSUS hemsida

Ung SciShop samarbetar med LUCSUS, ett centrum inom Lunds universitet för forskning och utbildning om hållbar utveckling.
https://www.lucsus.lu.se/article/new-collaboration-school-children-focuses-childrens-ideas-and-questions-sustainable-development