Aktuellt

Se bildbandet som presenterar frågeställningar och förslag på lösningar för klimatförändringar och en hållbar utveckling som barn på mellanstadiet förde fram under ett samtal med forskarna Ann Åkerman och Sara Brogaard från Lunds universitet.
 

Läs om Ung SciShop på LUCSUS hemsida
https://www.lucsus.lu.se/article/new-collaboration-school-children-focuses-childrens-ideas-and-questions-sustainable-development

Under vårterminen 2022 kommer sex studenter vid LUCSUS Masterprogram LUMES vid Lunds universitet tillsammans utveckla ett projekt med startpunkten i Ung SciShop och biosfärutvecklingen i Vombsjösänkan. De presenterar sig här