Arbete läsåret 2022-23

Varje läsår samarbetar Ung SciShop tillsammans med LUCSUS som är ett centrum inom Lunds universitet för forskning och utbildning om hållbar utveckling samt med grundskoleklasser i det blivande Unesco biosfärområdet Storkriket i Skåne.

Under andra verksamhetsåret arbetar Ung SciShop med ett vattentema i klasser på lågstadienivå, dels i Vollsjöskolan i Sjöbo kommun och med Harlösa skola i Eslövs kommun. 

Harlösa skola 

Elever i Åk 1-3 i Harlösa skola studerar Skönadalsbäcken och gestaltar den med Land Art.