Samarbeten läsåret 2021-22

Det första verksamhetsåret utvecklas Ung SciShop tillsammans med två klasser och deras NO-lärare på mellanstadiet i Sjöbo kommun och Lunds kommun, på Storkskolan i Blentarp och Svaleboskolan i Veberöd. Andra året fortsätter Ung SciShops metodutvecklande arbete tillsammans med elever på högstadiet och sista verksamhetsåret på lågstadiet. Följderas arbete på Ung SciShops hemsida, varje deltagande klass i projektet får en egen sida. Även det arbete som utvecklas av studenter eller forskare vid LUCSUS inom Lunds universitet kommer presenteras här.

Följ utvecklingen av ung scishop genom dess deltagare under verksamhetsåret 2021-2022