Samarbeten och resultat läsåret 2021-22 

Varje läsår samarbetar Ung SciShop tillsammans med LUCSUS som är ett centrum inom Lunds universitet för forskning och utbildning om hållbar utveckling samt med grundskoleklasser i det blivande Unesco biosfärområdet Storkriket i Skåne. Det första verksamhetsåret arbetade Ung SciShop tillsammans med två klasser och deras NO-lärare på mellanstadiet i Sjöbo kommun och i Lunds kommun, på Storkskolan i Blentarp och Svaleboskolan i Veberöd. De frågeställningar som barnen tog upp inom Ung SciShop inspirerade universitetsstudenter vid LUCSUS Masterprogram LUMES att utveckla kortspelet "Finns i Vombsjön". 

Storkskolan Åk 4

I Sjöbo kommun var elever i Blentarp nyfikna på kretsloppen i naturen och funderade på hur de kunde fördjupa sitt arbete genom att formulera frågor.

Svaleboskolan Åk 6

I Lunds kommun utforskade elever i Veberöd samband i naturen för att utveckla frågor till Lunds universitet. 
Se mer

Frågeställningar och förslag på lösningar för klimatförändringar och i en hållbar utveckling som barn på mellanstadiet förde fram i samtal med forskare från LUCSUS vid Lunds universitet hösten 2021.

Familjespelet FINNS I VOMBSJÖN - projektarbete av masterstudenter vid LUMES-programmet

Kortspelet "Finns I Vombsjön" utvecklades inom kursen "Knowledge to Action" (K2A) av studenter från masterprogrammet i miljöstudier och hållbarhetsvetenskap (LUMES) vid Lunds universitet.  Spelet är ett pedagogiskt verktyg som lär barn om de olika hållbarhetsfrågorna runt Vombsjön i Skåne, vilka problem som finns, vad som orsakar dem och hur man i en familj kan bidra till att minska problemen.
Read more