LUCSUS International Master's Programme in Environmental Studies and Sustainability Science (LUMES)

LUMES är LUCSUS Masterprogram i miljö- och hållbarhetsvetenskap vid Lunds universitet och syftar till att ge kunskap om samspelet mellan kulturella, ekonomiska, miljömässiga, politiska och sociala dimensioner av hållbarhet. 

Läs mer om LUCSUS på deras hemsida www.lucsus.lu.se
Läs mer om Masterprogrammet LUMES på www.lumes.lu.se


Master K2A-projekt

Under vårterminen 2022 utvecklar sex LUMES-studenter ett gemensamt K2A-projekt med startpunkt i Ung SciShop och biosfärutvecklingen. 

Josefin Sjöberg

Kunskap och utbildning är otroligt viktigt om vi ska kunna lösa klimatkrisen. Jag har arbetat med barn och jag har verkligen sett hur barn är mer nyfikna och mer öppna för att lära sig och utforska saker som vuxna sällan har. Jag har också sett hur fler och fler barn inte njuter och spenderar tid i naturen på samma sätt som jag gjorde när jag växte upp, vilket gör mig ledsen. Det är så värdefullt för dig själv och för miljön att människor spenderar tid och uppskattar naturen. Så för mig ser jag K2A projektet som en fantastisk möjlighet att tillåta och skapa utrymme för barn att lära sig och knyta an till naturen.

Karolina Ek

Som en som alltid har älskat att arbeta med barn och ungdom, och med en personlig koppling till regionen, såg jag arbetet kring Vombsjösänkan som en fantastisk möjlighet för mig att vara med och skapa verklig förändring med likasinnade. Jag vill inspirera barn att tänka utanför ramarna och drömma om en bättre och mer hållbar framtid – något som jag hoppas att vi tillsammans kan uppnå genom vårt arbete och med utvecklingen av biosfärområdet.

Malia Menard Elder

Jag är både fransyska och svenska men jag växte också upp i en ekoby i Indien där en del av min familj bor. Jag älskar naturen och från en mycket ung ålder visste jag att jag ville ägna mitt liv åt att bevara och rädda den. Jag brinner mycket för plast och avfallshantering och tillbringade mycket tid i min förra skola med att minska plastanvändningen, implementera nya återvinningssystem, öka medvetenheten och förbjuda vissa engångsplaster.  Under hela mitt liv har jag alltid varit engagerad i barn och utbildning och jag är övertygad om att utbildning spelar en viktig (och ofta underskattad) roll för att hjälpa oss att rädda vår planet från miljöförstöring.

Sahana Subramanian

Eftersom jag kommer från ett land där människor har en väldigt olika relation till naturen är jag intresserad av att se den svenska sidan av saken. Jag är särskilt intresserad av att lära mig mer om utvecklingen av biosfärområdet i Vombsjösänkan och veta om liknande åtgärder kan tas i andra regioner runt om i Sverige och världen. Jag tycker också att det är väldigt viktigt att få med kreativa sätt att lära i skolans läroplaner och jag ser fram emot att kunna göra detta genom vårt K2A-projekt.

Valeska Götz

Eftersom jag kommer från ett annat land är jag mycket intresserad av att lära mig mer om det svenska förhållningssättet, utbildningssystemet och processen att etablera ett biosfärområde i Vombsjösänkan. Genom att visa barn att det är en mycket viktig och berikande upplevelse att vara nyfiken, ta hand om naturen och få kontakt med sin miljö, hoppas jag kunna engagera barn i sin framtids hållbara utveckling. Jag vill inspirera barn att tänka utanför ramarna och inse att att flytta och studera i ett annat land bara är en av många möjligheter som kan öppna sig för dem.