Storkskolans Åk 4 i Blentarp

Glimtar från arbetet i samband med utedagen 9 september 2021.