Åk 4 - Storkskolan i Blentarp

Glimtar från arbetet tillsammans med Åk 4 i Storkskolan hösten 2021