Om ARNA

2011 bildades den ideella föreningen ARNA (art & nature). ARNAs målgrupper är boende i Storkriket, särskilt med inriktning på barn och unga, samt internationella kulturarbetare med intresse för natur och en hållbar utveckling.

Med målet att göra verkligt avtryck i områdets hållbara utveckling har den lokala förankringen varit viktig för vår förening. Därmed har det också varit en självklarhet att ARNA engagerat sig i utvecklingen av ett UNESCO biosfärområde i Storkriket, ett område som berör de tre kommunerna Lund, Eslöv och Sjöbo. Vår vision för biosfärområdet är att det ska bli det första i världen att profilera sig genom kulturdimensionen för hållbarhet. Ett steg på vägen är att biosfärkandidaturen valt kulturdimensionen som ett av sina processtöd.

Genom åren har ARNA drivit en lång rad residens, projekt och kulturaktiviteter. Erfarenheterna från dessa dokumenterar vi i text och filmer. Med stort ideellt engagemang genom åren och genom stöd från många olika organisationer har vår förening byggt upp en unik kompetens inom kulturdimensionen för hållbarhet.