Fakta- och inspirationsmaterial i Ung SciShops bibliotek

I Ung SciShops bibliotek kommer vi under projekttiden samla erfarenheter, referensmaterial och inspiration med inriktning på Unesco biosfärområden, arbeten genom kulturdimensionen för hållbarhet och medborgarplattformar för en hållbar utveckling.

Allmänna arvsfonden har gett stöd till samhällsutvecklande projekt sedan 1970, Ung SciShop är ett av dem!