Ung SciShops bibliotek

I Ung SciShops bibliotek kommer vi under projekttiden samla erfarenheter, referensmaterial och inspiration med inriktning på Unesco biosfärområden, arbeten genom kulturdimensionen för hållbarhet och medborgarplattformar för en hållbar utveckling.

Ung SciShop är ett av de projekt för samhällsutveckling som fått stöd från Allmänna arvsfonden sedan 1970.