Kulturdimensionen för hållbarhet

Genom kulturen utforskar vi människor var vi kommer ifrån, var vi står idag och hur vi kan föreställa oss vår framtid. Redan i mitten på 1980-talet under arbetet som ledde fram till Brundtlandkommissionen diskuterades om kulturen kunde vara den fjärde pelaren för hållbarhetsarbete, likställd ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Men det är först nu på senare år som kulturdimensionen börjar ta plats i hållbarhetsarbetet. Unesco's program för biosfärområden, MAB, har beslutat att alla biosfärområden i världen på sikt ska inkludera kulturen i sina utvecklingsarbeten. Vombsjösänkan är här en föregångare genom att redan under kandidaturen inkludera kulturdimensionen som ett fokusområde. Ung SciShop bidrar här till nyskapande erfarenheter genom att använda kulturella arbetsmetoder för att lyfta fram barn och ungas frågor och funderingar runt en hållbar framtid och skapa broar mellan grundskolor, universitetsvärlden och biosfärutvecklinge.