Unesco biosfärområden

Biosfärområden bidrar till hållbar samhällsutveckling genom att vara modellområden till stöd för Agenda 2030. I ett biosfärområde testas nya metoder och söks ny kunskap för att ge exempel på hur vi kan bevara ett naturområde samtidigt som människor lever där. Biosfärprogrammet bygger på lokalt engagemang för hållbar samhällsutveckling i biosfärområdena. Jorden runt finns det strax över 700 biosfärområden. I Sverige finns idag sju biosfärområden och Vombsjösänkan kandiderar till att bli det åttonde.

https://unesco.se/vetenskap/biosfaromraden/
https://biosfarprogrammet.se/
https://vombsjosankan.se/

2021 fyller Unesco's program MAB, Man and the Biosphere, 50 år. Att involvera unga människor blir en viktig del i MAB's arbete de kommande 10 åren.