Unesco biosfärområden

Biosfärområden utses världen över för att kunna visa på platser där ekologiska resurser kan brukas utan att förbrukas – och för att skapa platser där metoder för hållbar utveckling för både människa och miljö kan utvecklas och testas. 

Biosfärprogrammet bygger på lokalt engagemang för hållbar samhällsutveckling i biosfärområdena. I Sverige finns idag sju biosfärområden och Storkriket kandiderar till att bli det åttonde.

https://unesco.se/vetenskap/biosfaromraden/
https://biosfarprogrammet.se/
https://storkriket.se/


2021 blev Unesco's program MAB, Man and the Biosphere, 50 år. Att involvera unga människor i hållbar utveckling är en viktig del i MAB's arbete de kommande 10 åren.