Åk 1 - 3 i Harlösa skola

Eleverna i åk 1-3 i Harlösa skola arbetade utifrån vattenfrågor i närområdet och startade med att utforska och fotografera Skönadalsbäcken två och två. Efteråt reflekterade grupperna tillsammans vad de upptäckte och valt att fotografera. Varje elev fick välja ut ett av sina foton som skrevs ut i A4 format och visades som fotoutställning vid Skönadalsbäcken samma kväll i samband med Biosfärfestivalen.  Vid avslutningen presenterade de tre klasserna sitt arbete för besökare från Lunds universitet, en forskare och en masterstudent från Indien, vilket ledde till samtal om vatten i både närområdet och i Indien.

Vart tog vattnet i bäcken vägen?!

Skönadalsbäcken i Harlösa har stora skillnader i vattenmängden under året. Bäckravinen samlar snabbt ihop regnvatten men vid torra somrar kan den också helt torka ut. Harlösabarnen besökte bäcken när den både var torr och välfylld vilket gav fina tillfällen att prata om var vattnet tog vägen och om vattnets kretslopp. Lärarna utvidgade också arbetet med olika slags vattenexperiment anpassat till de olika åldrarna.

Bäcken går till ån och sedan till havet

Elever i Åk 1-3 gestaltar med jeansben som målarduk och naturmaterial från platsen som färg hur Skönadalsbäcken finner sin väg nerför backen i Harlösa. Bäcken rinner sedan ut i Kävlingeån som sakta rör sig mot Öresund mitt i det jordbrukstäta Storkriket. Eleverna samlades vid sina verk för filmning av hela konstverket. Konstverket fick ligga kvar till kvällens publika aktivitet som del av Biosfärfestivalen. De återbrukade jeansen användes för att lyfta fram de stora mängder vatten som används vid produktion, som exempelvis textilier.