Åk 2 i Vollsjö skola

Klassen valde att arbeta med ett globalt perspektiv på vatten och framförallt bristen på vatten. Att skapa regndanser och Land art gav arbetssätt att samtala och reflektera över svåra frågor som torka, vattenbrist, klimatförändringar och hållbar framtid. Med hjälp av att visualisera vattnets kretslopp genom Land art diskuterades hur vattnet hänger ihop globalt och varför det uppstår torka på vissa ställen och regnar jättemycket på andra.

Regndanser

Med momentet Regndans tränade eleverna många färdigheter såsom rörelse, dans, rytm, samspel i grupp, kreativitet men även empati och förståelse för andra gruppers livssituationer. Rörelser tillsammans med kunskapsmoment främjar bildandet av ett så kallat kroppsminne där kunskap knyts långvarigt till sinnesupplevelser och erfarenhet.

Barkbåtar skickas till framtiden

Klassen gestaltade vattnets kretslopp genom Land art där de "målade" med naturmaterial från platsen den ordning som vattnet cirkulerar, från havet till molnen och tillbaka till havet igen. Arbetet är också ett fint tillfälle att prata om Allemansrätten.
I samband med avslutningen sjösatte barnen barkbåtar i Vollsjöån, ett slags flaskpost, med elevernas förhoppningar för framtiden.