Åk 4 - Storkskolan i Blentarp

Startpunkten var att från en detalj i naturen som fångade elevens intresse under en utedag, som ett träd, sten eller djur, ta reda på mer fakta om den i skolan och hur den samverkar i naturens kretslopp. 

Skogen, gläntan och bäcken

Hur hänger saker egentligen ihop? En vanlig skogsbacke som vid första anblicken bara verkar ha gräs och döda grenar förändras vid en närmre undersökning till ett myller av liv som på olika sätt hör samman med omgivningen och omvärlden.