Åk 6 Svaleboskolan i Veberöd

Även Åk 6 arbetade i små grupper med att undersöka och diskutera samband i naturen och naturens kretslopp. Genom Land art skapade grupperna konstverk under en utedag som synliggjorde temat "samverkan för en större helhet".

Tv-program

Grupperna av elever fick också utveckla sitt material i text och bild för film vilket de gjorde i formen av tv-nyheter eller frågesportsprogram.