Lågstadium

Under andra verksamhetsåret arbetade Ung SciShop med vatten som tema i klasser på lågstadienivå, dels i Vollsjöskolan i Sjöbo kommun och med Harlösa skola i Eslövs kommun. Båda byarna har ett vattendrag i närheten av skolorna. I Storkriket finns också Vombsjön som ger dricksvatten till huvuddelen av barnens hem. Detta gav en fantastisk utgångspunkt för att prata om vattnets betydelse för allt levande, vad som händer när det blir torka och hur viktigt det är att vara rädd vattnet för en hållbar framtid. Återkopplingen från LUCSUS vid Lunds universitet blev en kortfilm om vattnet i våra kökskranar i olika länder.

Vattnet i näraliggande vattendrag gav konkreta möjligheter till att arbeta med vattnets kretslopp.

Arbetet tillsammans med lågstadieklasser

Den inledande gåtan: "Jag finns nästan överallt på jordklotet. Ändå kan det vara svårt för många att få tag på mig och för andra finns jag för mycket. Vad är jag?"

Lågstadiebarnen i Harlösa valde att utforska vattenfrågor i närområdet genom fotosafari i Skönadalsbäcken och de gestaltade bäckens väg mot havet genom Land art.

Klassen arbetade med vattenfrågor ur ett globalt perspektiv. De undersökte varför människor gjort regndanser vid torka och skickade iväg barkbåtar med personliga meddelanden till framtiden i Vollsjöån.

Klasserna i Harlösa och Vollsjö arbetade på olika sätt med vattnets kretslopp som tema. Den här kortfilmen visar hur handfast det kan illustreras med hjälp av tygbitar från gamla jeans som samtidigt ger tillfälle att prata om hur mycket vatten det går åt vid tillverklingen av jeansen.

 

Lunds universitet svarar på barnens frågor om vatten i olika delar av världen

Ung SciShop utgår från barns nyfikenhet och frågor om en hållbar utveckling. Barnen i Vollsjö och Harlösa undrade om vattnet i hemmen i andra länder och om man kan dricka det. Ann Åkerman, forskare vid Lunds universitet ger svar och några av hennes internationella studenter, Anisha Tibdewal från Indien, Valeska Götz från Tyskland och Valeskas Vinskas från Litauen ger exempel på vattenhantering i olika länder.

Publik aktivitet under Biosfärfestivalen

I Harlösa arrangerades en utställning av lågstadieelevernas foton från bäcken och deras Land Art som gestaltade dess vatten, hur det flödar av liv och är en del i vattnets kretslopp.

Foto: Naturum Kristianstad Vattenrike

Ung SciShop deltog i konferens för biosfärområden och universitet i Sverige

Mötesplats Biosfär var den första nationella biosfärkonferensen. Syftet var att stärka samverkan mellan akademi och Sveriges biosfärområden. Konferensen arrangerades 10 - 12 oktober 2022 i Skåne och i Västerbotten - en del av Sápmi, som en gemensam hybridkonferens.

Ung SciShop deltog i planeringen av ungdomsinriktat arbete i konferensen och med en presentation på Naturum i Kristianstad Vattenrike.


Varje år ingår följande delar i arbetet tillsammans med grundskoleklasser

Basen för Ung SciShop är att kunskap och kreativitet är vägen till lösningar på utmaningar och att Land art är ett sätt att skapa relation till frågeställningarna.

Ung SciShop arbetade första året tillsammans med klasser på mellanstadiet för att sedan fortsätta på lågstadiet och avsluta med högstadiet.

Samverkan med grundskolor

Varje verksamhetsår utgår från ett tema som anpassas till aktuell läroplan. Det praktiska arbetet utvecklas tillsammans med involverade lärare och de behov som finns i de enskilda klasserna. Återkopplingarna från klasserna och deras lärare formar nästa års arbete.

Land Art under utedag

Land Art är en konstform där man skapar tillfällig konst med naturmaterial. Genom att använda alla sinnena ute i naturen stimuleras nyfikenhet på sambanden i naturen och det skapas förankringspunkter för faktabaserad kunskap som stannar länge i minnet.

Samverkan med LUCSUS

LUCSUS är ett tvärvetenskapligt centrum för forskning, utbildning och samverkan vid Lunds universitet som arbetar för att förstå och förklara komplexa och angelägna hållbarhetsutmaningar.
LUCSUS vid Lund universitet
Masterprogrammet LUMES