Mellanstadium

Det första verksamhetsåret arbetade Ung SciShop tillsammans med två klasser och deras NO-lärare på mellanstadiet i Sjöbo kommun och i Lunds kommun, på Storkskolan i Blentarp och Svaleboskolan i Veberöd. De frågeställningar som mellanstadiebarnen tog upp inom Ung SciShop innebar att sex universitetsstudenter vid LUCSUS Masterprogram LUMES såg att det behövdes ett pedagogiskt material och i ett grupparbete utvecklade de kortspelet "Finns i Vombsjön". 

Arbetet tillsammans med mellanstadieklasser

Inledningen till arbetet: Välj ut något i naturen som du vill utforska. 

Ta reda på och fundera: Hur hänger detta ihop med annat i naturen? Varför är det viktigt? Hur hänger jag ihop med detta? 

I Sjöbo kommun var elever i Blentarp nyfikna på kretsloppen i naturen och funderade på hur de kunde fördjupa sitt arbete genom att formulera frågor.

I Lunds kommun utforskade elever i Veberöd samband i naturen för att utveckla frågor till Lunds universitet. 

Frågeställningar och förslag på lösningar för klimatförändringar och i en hållbar utveckling som barn på mellanstadiet förde fram i samtal med forskare från LUCSUS vid Lunds universitet hösten 2021.

Läs mer om LUMES-studenterna och kortspelet Finns i Vombsjön som finns både i en engelsk- och svenskspråkig variant.

Universitetsstudenters arbete

Med utgångspunkt i de frågeställningar som mellanstadieeleverna tagit upp diskuterade sex universitetsstudenter hur hållbarhetsfrågor kan visualiseras och diskuteras bland unga och i familjer. Tillsammans utformade studenterna spelet "Finns i Vombsjön". Spelet är ett pedagogiskt verktyg som lär barn om de olika hållbarhetsfrågorna runt Vombsjön i Skåne, vilka problem som finns, vad som orsakar dem och hur man i en familj kan bidra till att minska problemen.  Utvecklingen av spelet gjorde studenterna inom kursen "Knowledge to Action" (K2A) inom masterprogrammet i miljöstudier och hållbarhetsvetenskap (LUMES) vid Lunds universitet.

Publik aktivitet under Biosfärfestivalen

Vid uppstarten i september 2021 presenterades Ung SciShop-projektet för allmänheten. Aktiviteten hölls vid Stensoffa som är forskningsstation för biologiska institutionen vid Lunds universitet. Filmaren Nille Leander intervjuade partnerorganisationerna i Ung SciShop, från LUCSUS vid Lunds universitet var det Sara Brogaard och från ARNA Jasmine Cederqvist. Se denna, och övriga, filmer som presenterar Ung SciShop på youtube


Varje år ingår följande delar i arbetet tillsammans med grundskoleklasser

Basen för Ung SciShop är att kunskap och kreativitet är vägen till lösningar på utmaningar och att Land art är ett sätt att skapa relation till frågeställningarna.

Ung SciShop arbetade första året tillsammans med klasser på mellanstadiet för att sedan fortsätta på lågstadiet och avsluta med högstadiet.

Samverkan med grundskolor

Varje verksamhetsår utgår från ett tema som anpassas till aktuell läroplan. Det praktiska arbetet utvecklas tillsammans med involverade lärare och de behov som finns i de enskilda klasserna. Återkopplingarna från klasserna och deras lärare formar nästa års arbete.

Land Art under utedag

Land Art är en konstform där man skapar tillfällig konst med naturmaterial. Genom att använda alla sinnena ute i naturen stimuleras nyfikenhet på sambanden i naturen och det skapas förankringspunkter för faktabaserad kunskap som stannar länge i minnet.

Samverkan med LUCSUS

LUCSUS är ett tvärvetenskapligt centrum för forskning, utbildning och samverkan vid Lunds universitet som arbetar för att förstå och förklara komplexa och angelägna hållbarhetsutmaningar.
LUCSUS vid Lund universitet
Masterprogrammet LUMES