Teman för arbetet i Ung SciShop-projektet

Inför varje hösttermin valdes ett naturvetenskapligt tema som sedan utvecklades tillsammans med varje klass i de fyra stegen: Grundkunskaper, Kreativ utedag, Lokalt möter globalt och Erfarenhetsspridning. Du kan ta del av hur temaarbetet utvecklades i de olika exemplen på denna sida och i Ung SciShop-broschyren.

 

Klasserna i årskurs 1 - 3 arbetade med vattnets kretslopp och vattnet i framtiden ur både lokala och globala perspektiv. Elevernas möte med LUCSUS ledde fram till en kortfilm där studenter och lärare på Lunds universitet berättade om vatten i kökskranen i olika länder.

Klasser i årskurs 4 och 6 utforskade den biologiska mångfalden i sina närområden och valde detaljer att fördjupa sig i. Av detta såg universitetsstudenter vid LUCSUS Masterprogram LUMES behovet av kompletterande läromedel och utvecklade kortspelet"Finns i Vombsjön".

Årskurs 7 arbetade med ett tema om störningar i samhällsfunktioner vid torka eller översvämningar och fick komma med förslag på lösningar. Återkoppling på förslagen fick de från internationella masterstudenter under ett studiebesök på LUCSUS.