GreenComp

Det europeiska kompetensramverket för hållbarhet är framtaget av EU-kommissionen och baseras på en forskningsprocess inom livslångt lärande. GreenComp uppmuntrar till lärande, reflektion och ifrågasättande för utveckling av hållbarhetskompetens och delaktighet i samhällsutvecklingen.

GreenComp beskriver hållbarhet som en kompetens som kan utvecklas, och fortsätta
utvecklas genom livet. Ramverket fungerar därför både i förskola och på universitet, i föreningslivet och på företag. Hållbarhetskompetenser är relevanta inom alla livsområden, både på personlig och kollektiv nivå. GreenComp består av 4 kompetensområden med sammanlagt 12 likvärdiga byggstenar. 

På EU-kommissionens hemsida kan man ladda ner GreenComp på svenska.Mer material med anknytning till GreenComp finns på EU-kommissionens hemsida Education for Climate