Fakta- och inspirationsmaterial

Rapporter, artiklar och verksamheter som inspirerat i utvecklingsarbetet av Ung SciShop.

Rapporter

YouCount

The House of Youth Citizen Social Science – a Framework

GreenComp
The European sustainability competence framework

UNESCO - Recommendation on Open Science

Vetenskapliga artiklar

Så kan du bemöta studenter med klimatångest

Hur kan man som lärare bemöta studenters oro för klimatet? Marlis Wullenkord, post­doktor i Miljöpsykologi vid Lunds universitet, forskar om hur individer reagerar på och hanterar globala miljökriser. 

Biodiverse är tidningen för dig som är intresserad av kunskap och forskning om biologisk mångfald, miljö och naturvård. Genom Biodiverse gör vi kunskap tillgänglig för alla. 

Tidningsartiklar

Sydsvenskan Lund 27 augusti 2023.pdf
Sydsvenskan Lund 27 augusti 2023 sid 4.pdf

Inspirerande verksamheter

Humus economicus: om jordblindhet och myllans värde i urbaniserade landskap.

Var: Sverige

Jord är i många fall en blind fläck och något som lätt tas för givet. Den ligger tyst under våra fötter. Denna anonyma miljö har också mer poetiskt kallats för klotets tunna hud, ett tunt skikt som utgör ett okänt universum av myllrande liv som utför ett oupphörligt klimatarbete. Det är detta arbete, utfört av skogarnas, åkermarkernas och våtmarkernas jordar, vi behöver få upp ögonen för.

Kulturos Dirbtuve (KD)

Var: Litauen

The Kulturos Dirbtuve (KD) team is united by the MISSION to reveal and empower the biocultural uniqueness of places by stimulating people’s curiosity and inspiring them to take action for the thriving of the living systems in urbanised territories.

Sitka Center

Var: Oregon, USA

Sitka's Workshop Program, May through September, provides people of all levels the transformative and joyful experience of making art and exploring their connections to nature.