Kulturdimensionen för hållbarhet

Genom kulturen utforskar vi människor var vi kommer ifrån, var vi står idag och hur vi kan föreställa oss vår framtid. Redan i mitten på 1980-talet under arbetet som ledde fram till Brundtlandkommissionen diskuterades om kulturen kunde vara den fjärde pelaren för hållbarhetsarbete, likställd ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Men det är först på senare år som kulturdimensionen börjar ta plats i hållbarhetsarbetet. Unesco har i sin nya kulturdeklaration Mondiacult 2022 satt som mål att kultur ska bli en egen punkt i nästkommande globala agenda efter 2030. Ung SciShop bidrar till denna målsättning genom nyskapande erfarenheter som använder kulturella arbetsmetoder för att lyfta fram barn och ungas frågor och funderingar runt en hållbar framtid och skapa broar mellan grundskolor, universitetsvärlden och biosfärutveckling.