Science Shops

Science shops är en plattform för dialog mellan universitet och civilsamhället. Vid en science shop genomförs oberoende forskning för att hjälpa allmänheten och föreningar att lösa problem och få svar på frågor som rör dem och deras omvärld. Konceptet utvecklades på 1970-talet i Nederländerna, som ett svar på samhällets och i synnerhet civilsamhällets behov av forskningsbaserad kunskap för att kunna åstadkomma samhällsförändring. Forskningen kan till exempel ge organisationer nya insikter om problem, bättre förståelse för viktiga målgrupper, och nya idéer och lösningar som kan berika verksamheten. Resultaten kan användas i rapporter, som underlag för att söka finansiering, och i strategiskt arbete kring hur organisationens resurser ska användas. Forskningen kan också bidra till utveckling av produkter och tjänster eller användas för att påverka politiker och andra beslutsfattare. Science shops finns vanligtvis i anslutning till universitet och forskningsinstitut men de kan också drivas av ideella föreningar eller företag som vill dela med sig av sin expertis. Konceptet science shops har ännu inte riktigt etablerats i Sverige. Men kunskapen om formatet science shops, hur de drivs, styrkor och svagheter, finns att tillgå genom bl.a EU-projektet SciShops, där Vetenskap & Allmänhet spelade en viktig roll och genom nätverket Living Knowledge

Läs mer om Vetenskap & Allmänhets projektverksamheter
Här kommer några exempel på V&A-arbeten:
ForskarFredag
YOUCOUNT - öka ungdomars delaktighet i samhället
FORSKAR GRAND PRIX

Fotot i Headern ovan: Forskare samtalar med allmänheten under ForskarFredag i Jönköping 2015 Foto: Johan W Avby


Living Knowledge

The Living Knowledge Network is composed of persons active in -or supportive of- Science Shops and Community Based Research. Living Knowledge aims to foster public engagement with, and participation in, all levels of the research and innovation process.

Living Knowledge organisation

Här finner du historien om Science shops

Medborgarforskning - citizen science

Medborgarforskning – citizen science – handlar om att forskare och ”vanligt folk” hjälps åt att undersöka saker vetenskapligt. På webbportalen medborgarforskning.se ska alla som är intresserade kunna hitta råd och riktlinjer, delta i projekt, starta nya projekt och utbyta råd och erfarenheter med varandra. Projektet som ska bygga portalen går under namnet ARCS och är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Umeå universitet och VA.