Högstadium

Nu startar höstterminen 2023 och Ung SciShop arbetar tillsammans med Åk 7 på Färsingaskolan i Sjöbo. Vi ser fram emot ett spännande tema om hur störningar i vattenflöden, på tok för mycket eller lite, påverkar olika verksamheter och hur det går att förbereda sig.

Publik aktivitet under Biosfärfestivalen

Onsdagen 13 september 2023 kl 13:00 - 15:00
Välkommen att ta del av tonåringars workshop vid Vombsjöns strand där de gestaltar vattenfrågor genom Land Art. Aktiviteten är ett samarbete mellan Åk 7 vid Färsingaskolan i Sjöbo och projektet Ung SciShop.
Plats: Badstranden Vombsjön, Södra Övedsvägen 71, 27594 Sjöbo.

Länk till google maps

Aktiviteten ingår i Biosfärfestivalen. Läs mer här


Varje år ingår följande delar i arbetet tillsammans med grundskoleklasser

Basen för Ung SciShop är att kunskap och kreativitet är vägen till lösningar på utmaningar och att Land art är ett sätt att skapa relation till frågeställningarna.

Ung SciShop arbetade första året tillsammans med klasser på mellanstadiet för att sedan fortsätta på lågstadiet och avsluta med högstadiet.

Samverkan med grundskolor


Varje verksamhetsår utgår från ett tema som anpassas till aktuell läroplan. Det praktiska arbetet utvecklas tillsammans med involverade lärare och de behov som finns i de enskilda klasserna. Återkopplingarna från klasserna och deras lärare formar nästa års arbete.

Land Art under utedag

Land Art är en konstform där man skapar tillfällig konst med naturmaterial. Genom att använda alla sinnena ute i naturen stimuleras nyfikenhet på sambanden i naturen och det skapas förankringspunkter för faktabaserad kunskap som stannar länge i minnet.

Samverkan med LUCSUS

LUCSUS är ett tvärvetenskapligt centrum för forskning, utbildning och samverkan vid Lunds universitet som arbetar för att förstå och förklara komplexa och angelägna hållbarhetsutmaningar.
LUCSUS vid Lund universitet
Masterprogrammet LUMES