Högstadium

Höstterminen 2023 arbetar Ung SciShop tillsammans med Åk 7 på Färsingaskolan i Sjöbo. Det är ett spännande tema om hur störningar i vattenflöden, både när det blir torka eller översvämningar, påverkar olika verksamheter i samhället och hur det går att förbereda sig.

Publik aktivitet under Biosfärfestivalen

Vid Vombsjöns strand hölls en publik aktivitet under Biosfärfestivalen då besökare kunde ta del av hur högstadieelever diskuterat och gestaltat vattenutmaningar i samhället genom Land Art. Bland besökarna var internationella studenter från masterprogrammet LUMES vid Lunds universitet.


Varje år ingår följande delar i arbetet tillsammans med grundskoleklasser

Basen för Ung SciShop är att kunskap och kreativitet är vägen till lösningar på utmaningar och att Land art är ett sätt att skapa relation till frågeställningarna.

Ung SciShop arbetade första året tillsammans med klasser på mellanstadiet för att sedan fortsätta på lågstadiet och avsluta med högstadiet.

Samverkan med grundskolor

Varje verksamhetsår utgår från ett tema som anpassas till aktuell läroplan. Det praktiska arbetet utvecklas tillsammans med involverade lärare och de behov som finns i de enskilda klasserna. Återkopplingarna från klasserna och deras lärare formar nästa års arbete.

Land Art under utedag

Land Art är en konstform där man skapar tillfällig konst med naturmaterial. Genom att använda alla sinnena ute i naturen stimuleras nyfikenhet på sambanden i naturen och det skapas förankringspunkter för faktabaserad kunskap som stannar länge i minnet.

Samverkan med LUCSUS

LUCSUS är ett tvärvetenskapligt centrum för forskning, utbildning och samverkan vid Lunds universitet som arbetar för att förstå och förklara komplexa och angelägna hållbarhetsutmaningar.
LUCSUS vid Lund universitet
Masterprogrammet LUMES