Ung SciShop-modellen som ett verktyg för GreenComp

Samtidigt som projektet Ung SciShop utvecklades har EU-kommissionen i en forskningsprocess tagit fram GreenComp som ett ramverk för utveckling av hållbarhetskompetens inom livslångt lärande. 

GreenComp uppmuntrar till lärande, reflektion och ifrågasättande för utveckling av hållbarhetskompetens och delaktighet i samhällsutvecklingen och som metoder rekommenderar EU-kommissionen både kultur och lärande utomhus. Från Ung SciShop ser vi med glädje att Ung SciShop-modellen tillsammans med GreenComp ger verktyg för utveckling av hållbarhetskompetenser, inte bara på grundskolenivå utan även i livet som helhet. 

Under projekttiden har Ung SciShop tillsammans med yngre åldersgrupper främst arbetat inom kompetenserna ”Främja naturen” och ”Värdesätta hållbarhet”. Beroende på elevernas ålder har sedan delar inom ”Systemtänkande”, ”Problemformulering” och “Kritiskt tänkande” lagts till. Läs gärna mer om detta i Ung SciShop-broschyren.

GreenComp

Fyra kompetensområden och tolv likvärdiga byggstenar med målbeskrivningar ingår i GreenComp för utveckling av hållbarhetskompetens i livslångt lärande.
Läs mer om GreenComp