Enkätundersökning - Barn och unga om klimatet

Våra barns klimat är en ideell förening som sedan 2019 genomfört nationella enkätundersökningar om hur unga i åldrarna 12-18 år ser på framtiden. Hösten 2023 gjordes den senaste undersökningen som bygger på 1002 intervjuer. Ung SciShop-projektet bad 103 ungdomar i Storkriket att svara på samma frågor för att få en fingervisning om läget i det blivande Unesco biosfärområdet.  

Nationellt

Undersökningen Barn och unga om klimatet 2023 visar att 38 procent av Sveriges barn och unga i åldrarna 12-18 år känner sig hoppfulla inför framtiden när det gäller att lösa jordens klimatproblem på ett bra sätt. 2020 var det 51 procent.

Andelen som svarar att de känner att de kan vara med och påverka klimatet och miljöns framtid har minskat. 2020 var det 65 procent och 2023 var det 48 procent.

Barn och unga rankar miljö/klimat som den tredje viktigaste politiska frågan, näst efter lag och ordning och utbildning.

Storkriket

I Storkriket svarade 20 procent av ungdomarna att de känner sig mycket hoppfulla, eller ganska hoppfulla, inför framtiden vad gäller att lösa jordens klimatproblem på ett bra sätt.

Andelen som svarade att de känner att de kan vara med och påverka klimatet och miljöns framtid var i Storkriket 28 procent.

I Storkriket rankades miljö/klimat som den viktigaste politiska frågan

Ta del av den nationella enkätundersökningen

Hela rapporten kan laddas ner från hemsidan för Våra barns klimat

https://varabarnsklimat.se/barn-och-unga-om-klimatet-2023-delrapport-barn-och-unga/