Samverkan som lyfter barn och ungas frågor om hållbar utveckling

Hur skapar man en plattform där barn och ungas frågor tas på allvar i arbetet för en hållbar utveckling? Det är grundfrågan som Ung SciShop-projektet undersöker tillsammans med grundskoleklasser i Storkriket och forskare vid Lunds universitet.

Under tre verksamhetsår, 2021-2024, testar projektet Ung SciShop sig fram för att utveckla en metod som kan förena kreativt arbete med olika lärandetekniker på grundskolenivå och forskare och studenter på universitetsnivå.

Ung SciShop är ett spännande utvecklingsarbete som involverar engagerade och kunniga personer från olika åldrar, verksamhetsfält och världsdelar.

Ung SciShop - ett ARNAprojekt 

ARNA, Art and Nature, är en ideell förening som arbetar genom kulturdimensionen för hållbarhet. Målet för våra projekt är att vara stigfinnare i samhällsutvecklingen och bidra med kreativt nytänkande till stöd för en hållbar framtid. Barn och unga är en av ARNA:s främsta målgrupper och projektet Ung SciShop ligger oss därför extra varmt om hjärtat. Från ARNA leds Ung SciShop av Kerstin Jakobsson och Jasmine Cederqvist.

Jasmine Cederqvist 

Utvecklare av konst- och naturmetoden för Ung SciShop.

Jasmine är en multidisciplinär konstnär som beskriver sig själv som en resenär mellan konstnärliga och vetenskapliga sätt att uppfatta världen. Detta tillsammans med hennes MSci i biologi vid Lunds universitet och mångåriga pedagogiska verksamhet ligger till grund för Ung SciShop-modellen.

https://www.jasminecederqvist.se/

Kerstin Jakobsson

Projektledare för Ung SciShop-

Kerstin är verksamhetsledare för ARNA och har en MFA i textilkonst från HDK vid Göteborgs universitet. Hon bidrar till utvecklingen av Ung SciShop med sina erfarenheter från en lång yrkesverksamhet som visionär producent och projektledare inom kulturfältet.

Profil på Linkedin

Se Jasmine Cederqvist berätta om hur kreativt arbete utomhus används i Ung SciShop som ett verktyg för att processa teoretiska kunskaper om natur och hållbar utveckling på ett sätt som knyter ihop huvud, hjärta och hand.

Ett varm tack från ARNA till alla samarbetspartners, ungdomar, pedagoger och organisationer som bidrar

med sina olika kompetenser till att utveckla Ung SciShop och till Allmänna arvsfonden för projektstödet!