Biosfärkandidatur Storkriket

I över 50 år har Unesco, FN:s organ för kultur, vetenskap och utbildning, utsett biosfärområden världen över till modellområden för hållbar utveckling. Genom samverkan och lokalt engagemang testar och demonstrerar biosfärområden nya strategier, idéer och åtgärder. Biosfärområden genererar på så sätt kunskap, erfarenhet och innovationer för en mer hållbar framtid. Idag finns det över 700 biosfärområden i världen varav sju ligger i Sverige. Biosfärkandidatur Storkriket är ett samarbete mellan kommunerna Lund, Eslöv och Sjöbo. 

Storkriket siktar på att bli utnämnt till Sveriges åttonde biosfärområde år 2025.
https://storkriket.se/
https://unesco.se/vetenskap/biosfaromraden/
https://biosfarprogrammet.se/

Unesco's program MAB, Man and the Biosphere, bildades 1971. Att involvera unga människor i hållbar utveckling är en viktig målsättning.