LUMES - Masterstudenter 

LUMES är LUCSUS Masterprogram i miljö- och hållbarhetsvetenskap vid Lunds universitet och syftar till att ge kunskap om samspelet mellan kulturella, ekonomiska, miljömässiga, politiska och sociala dimensioner av hållbarhet.

I Ung SciShop har universitetsstudenter mött grundskoleklasser och gett feedback på barnens eller ungdomarnas arbeten och frågor om hållbarhet.

Studenters projektarbeten i samverkan med Ung SciShop

De frågeställningar som mellanstadiebarnen tog upp inom Ung SciShop under hösten 2021 inspirerade sex studenter vid Masterprogrammet LUMES att utveckla ett gemensamt projekt under vårterminen 2022. Med Vombsjön i centrum knöt studenterna ihop lokala och globala vattenfrågor på ett lekfullt och utbildande sätt genom att utveckla kortspelet "Finns i Vombsjön". 

Vi ser LUMES-projektet som ett fint första exempel på hur samverkan mellan skolor och Lunds universitet genom Ung SciShop kan lyfta barn och ungas frågor och bidra till ökad kunskap om både forskning och en hållbar utveckling.

Läs mer om LUCSUS på deras hemsida www.lucsus.lu.se
Läs mer om Masterprogrammet LUMES på www.lumes.lu.seFamiljespelet FINNS I VOMBSJÖN

Kortspelet "Finns I Vombsjön" utvecklades inom kursen "Knowledge to Action" (K2A) av studenter från masterprogrammet i miljöstudier och hållbarhetsvetenskap (LUMES) vid Lunds universitet.  

Finns i Vombsjön är ett pedagogiskt verktyg som lär barn om de olika hållbarhetsfrågorna runt Vombsjön i Skåne, vilka problem som finns, vad som orsakar dem och hur man i en familj kan bidra till att minska problemen. Spelet tillkom med inspiration från mellanstadiebarnens frågeställningar inom Ung SciShop-arbetet hösten 2021.

Exempel från "Finns i Vombsjön" - blå familjen

Spelet finns i både en svenskoch en engelsk version. Här nedan presenteras den "blå" familjen i spelet i den engelska versionen. 

Här presenterar sig studenterna som skapade spelet Finns i Vombsjön

Anna nohed

Jag har en djup relation till naturen och den jag har tillbringat mycket tid åt friluftsliv under min uppväxt. För mig är det viktigt att värna om naturen och att fler människor ska kunna knyta an och skapa egna starka band till vår gemensamma miljö. Jag har erfarenhet av att arbeta som friluftsledare för barngrupper och det är ett både givande och utvecklande arbete. Där är när vi är barn som vi är som mest formbara och jag brinner för att ge barn en positiv erfarenhet av att vara ute och att lära dem och vuxna om hur viktig naturen är för vårt liv på jorden. Ett spel som det vi utvecklat är ett roligt och interaktiv sätt för både barn och vuxna att lära sig om hur vardagliga val påverkar något så viktigt som vårt dricksvatten.
josefine Sjöberg

Kunskap och utbildning är otroligt viktigt om vi ska kunna lösa klimatkrisen. Jag har arbetat med barn och jag har verkligen sett hur barn är mer nyfikna och mer öppna för att lära sig och utforska saker som vuxna sällan har. Jag har också sett hur fler och fler barn inte njuter och spenderar tid i naturen på samma sätt som jag gjorde när jag växte upp, vilket gör mig ledsen. Det är så värdefullt för dig själv och för miljön att människor spenderar tid och uppskattar naturen. Så för mig ser jag K2A projektet som en fantastisk möjlighet att tillåta och skapa utrymme för barn att lära sig och knyta an till naturen.

karolina ek

Som en som alltid har älskat att arbeta med barn och ungdom, och med en personlig koppling till regionen, såg jag arbetet kring Vombsjösänkan som en fantastisk möjlighet för mig att vara med och skapa verklig förändring med likasinnade. Jag vill inspirera barn att tänka utanför ramarna och drömma om en bättre och mer hållbar framtid – något som jag hoppas att vi tillsammans kan uppnå genom vårt arbete och med utvecklingen av biosfärområdet.

 
malia Menard Elder

Jag är både fransyska och svenska men jag växte också upp i en ekoby i Indien där en del av min familj bor. Jag älskar naturen och från en mycket ung ålder visste jag att jag ville ägna mitt liv åt att bevara och rädda den. Jag brinner mycket för plast och avfallshantering och tillbringade mycket tid i min förra skola med att minska plastanvändningen, implementera nya återvinningssystem, öka medvetenheten och förbjuda vissa engångsplaster. Under hela mitt liv har jag alltid varit engagerad i barn och utbildning och jag är övertygad om att utbildning spelar en viktig (och ofta underskattad) roll för att hjälpa oss att rädda vår planet från miljöförstöring.

Sahana Subramanian

Eftersom jag kommer från ett land där människor har en väldigt olika relation till naturen är jag intresserad av att se den svenska sidan av saken. Jag är särskilt intresserad av att lära mig mer om utvecklingen av biosfärområdet i Vombsjösänkan och veta om liknande åtgärder kan tas i andra regioner runt om i Sverige och världen. Jag tycker också att det är väldigt viktigt att få med kreativa sätt att lära i skolans läroplaner och jag ser fram emot att kunna göra detta genom vårt K2A-projekt.

Valeska Götz

Eftersom jag kommer från ett annat land är jag mycket intresserad av att lära mig mer om det svenska förhållningssättet, utbildningssystemet och processen att etablera ett biosfärområde i Vombsjösänkan. Genom att visa barn att det är en mycket viktig och berikande upplevelse att vara nyfiken, ta hand om naturen och få kontakt med sin miljö, hoppas jag kunna engagera barn i sin framtids hållbara utveckling. Jag vill inspirera barn att tänka utanför ramarna och inse att att flytta och studera i ett annat land bara är en av många möjligheter som kan öppna sig för dem.