Samverkan som lyfter barn och ungas frågor om hållbar utveckling

Hur skapar man en plattform där barn och ungas frågor tas på allvar i arbetet för en hållbar utveckling? Det var startfrågan som Ung SciShop-projektet undersökte tillsammans med grundskoleklasser i Storkriket och forskare vid Lunds universitet.

Med stöd från Allmänna arvsfonden har Ung SciShop utvecklat en modell som kan förena kreativt arbete med olika lärandetekniker på grundskolenivå i möte med forskare och studenter på universitetsnivå.

Genom att involvera olika organisationsformer har Ung SciShop även överbryggat i samhällsutvecklingen. ARNA är en ideell förening, LUCSUS och dess masterprogram LUMES ingår i Lunds universitet och kommunerna Sjöbo, Lund och Eslöv representerades av biosfärkandidatur Storkriket och skol- och familjeförvaltningarna. Projektet har involverat många engagerade och kunniga personer i olika åldrar, verksamhetsfält och världsdelar. Vi riktar ett varmt tack till alla elever och lärare i Storkriket som medverkat och till ett extra tack till ungdomskulturutvecklare Paula Brante i Sjöbo kommun!