ARNA och projektet Ung SciShop

ARNA, Art and Nature, är en ideell förening som arbetar genom kulturdimensionen för hållbarhet. Målet för våra projekt är att vara stigfinnare i samhällsutvecklingen och bidra med kreativt nytänkande till stöd för en hållbar framtid. 

Vi förankrar våra projekt till Storkriket i Skåne och har sedan 2013 engagerat oss i biosfärprocessen att Storkriket blir Sveriges åttonde Unesco biosfärområde. Vår vision för biosfärområdet är att det ska bli det första i världen att profilera sig genom kulturdimensionen för hållbarhet. Ett steg på vägen är att biosfärkandidaturen valt kulturdimensionen som ett av sina processtöd.

Barn och unga är en självklar målgrupp i arbetet för en hållbar framtid och därför tog ARNA initiativet till projektet Ung SciShop. Läs mer om ARNA på https://arna.nu/

Jasmine Cederqvist 

Utvecklare av konst- och naturmetoden för Ung SciShop.

Jasmine är en multidisciplinär konstnär som beskriver sig själv som en resenär mellan konstnärliga och vetenskapliga sätt att uppfatta världen. Detta tillsammans med hennes MSci i biologi vid Lunds universitet och mångåriga pedagogiska verksamhet ligger till grund för Ung SciShop-modellen.

https://www.jasminecederqvist.se/

Kerstin Jakobsson

Projektledare för Ung SciShop

Kerstin är verksamhetsledare för ARNA och har en MFA i textilkonst från HDK vid Göteborgs universitet. Hon bidrar till utvecklingen av Ung SciShop med sina erfarenheter från en lång yrkesverksamhet som visionär utvecklare inom kulturdimensionen för hållbarhet och projektledare.

Profil på Linkedin

Se Jasmine Cederqvist berätta om hur kreativt arbete utomhus används i Ung SciShop som ett verktyg för att processa teoretiska kunskaper om natur och hållbar utveckling på ett sätt som knyter ihop huvud, hjärta och hand.

Ett varm tack från ARNA till alla samarbetspartners, ungdomar, pedagoger och organisationer som bidrar

med sina olika kompetenser till att utveckla Ung SciShop och till Allmänna arvsfonden för projektstödet!